خروجي هاي نرم افزار سوله پرداز

 

مدل سازي سوله در SAP

براي ساخت هر سازه مقاومت و پايداري آن در برابر اعمال نيروهاي مختلف و همچنين اقتصادي و بهينه بودن طرح بايد بررسي شود. نيروهاي وارده به سازه ناشي از مواردي همچون : وزن سازه ، باد، برف ، زلزله ، بارهاي زنده ناشي از وجود وسايل ، افراد ، جرثقيل ها و ... مي باشد. از آنجا که عوامل متفاوتي عامل توليد نيروهاي وارده به سازه و ايجاد تنش در سازه هستند و بررسي ميزان و همچنين همزماني نيروها بصورت دستي مشکل است، لذا سال هاست که از نرم افزارهاي مختلفي براي تحليل و نيز طراحي سازه استفاده مي شود. يکي از نرم افزارهاي محاسباتي سازه که بسيار پرکاربرد و معتبر است نرم افزار SAP2000 مي باشد . اين نرم افزار تحليل سازه را با سرعت ودقت انجام داده و مي تواند سازه هاي مختلف را مطابق با آيين نامه هاي معتبر بين المللي طراحي نمايد.  

براي انجام محاسبات مربوط به سوله ، نرم افزار SAP پرکاربردترين نرم افزار مي باشد. براي انجام مدل سازي سوله در SAP ابتدا با ترسيم المان هاي سازه سوله بر اساس هندسه سوله در نرم افزار ، تعريف متريال و مقاطع ، پس از آن بارگذاري و انجام تنظيمات مربوطه مي توان تحليل و طراحي را انجام داد. پس از آن نرم افزار با نمايش دادن تنش اعضا ، جابجايي و ... کاربر را در بهينه کردن مقاطع ياري مي رساند.

آيين نامه ها :

ضوابط مربوط به بارگذاري سازه هاي مختلف بايد مطابق آيين نامه هاي مجاز صورت پذيرد. در ايران آيين نامه ي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ضوابط بارگذاري را مشخص نموده است. همچنين آيين نامه ي طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 )  ضوابط مربوط به نحوه ي اعمال بار زلزله را عنوان کرده است. لازم به ذکر است با توجه به بازنگري مداوم اين آيين نامه ها ، هم اکنون مبحث ششم سال 92 و استاندارد 2800 ويرايش چهارم ملاک عمل مي باشد.

آيين نامه هاي طراحي در دنيا متعددند و در ايران براي طراحي سازه هاي فولادي مبحث دهم مقررات ملي ساختمان تدوين شده است. اين آيين نامه نيز داراي چند ويرايش است که ويرايش سال 92 ملاک عمل مي باشد. در اين ويرايش رويه طراحي از حالت تنش مجاز که مربوط به ويرايش سال 87 مي باشد به روش حالت حدي تغيير يافته است. لازم به ذکر است طبق ابلاغيه ي صادره از سوي وزير راه وشهرسازي استفاده از ويرايش سال87 مبحث دهم نيز تا ارائه ي ويرايش بعدي اين مبحث با توجه به ضوابط بيان شده در آن ابلاغيه مجاز مي باشد. بنابراين براي طراحي سازه ي سوله مي توان از دو روش تنش مجاز و حالت حدي استفاده کرد.

نقشه هاي اجرايي:

پس از انجام مدل سازي در SAP و مشخص شدن مقطع اعضا ، نوبت به ارائه نقشه هاي اجرايي مي رسد. نقشه هاي اجرايي مشخص کننده ي ابعاد ، اندازه و شکل اعضاي مختلف سازه هستند که منتج از محاسبات مي باشند. در نقشه هاي اجرايي جزييات اجزاي سازه اي و برخي اجزاي غير سازه اي ترسيم مي شود. مهم ترين اين اجزا براي سازه ي سوله ستون ها ، تير ها ، بيس پليت ها، استرات ها ، اتصالات ، جزييات مربوط به جرثقيل ، پرلين ها و ... مي باشد.

با توجه به اين که برش ورق ها و پروفيل ها بايد بسيار دقيق باشد تا هنگام نصب دچار اشکال و نقص نگردد؛ مناسب است نقشه هاي اجرايي توسط يک متخصص در نرم افزار تکلا استراکچر مدل سازي و شاپ گردد. بدين وسيله جزييات برش تمامي اجزا به دقت مشخص مي گردد و امکان خطا در ساخت را بسيار پايين مي آورد. از مزاياي ديگر اين کار تعيين وزن کلي و جزيي اجزاي سوله و همچنين مشخص شدن مقادير مورد نياز ورق ها و امکان تهيه ي متريال بصورت مشخص و دقيق مي باشد.

اما سوالي که گاه مطرح مي شود اين است که با وجود نقشه هاي اجرايي چه نيازي به نقشه ي شاپ کارگاهي وجود دارد و اساسا تفاوت اين نقشه ها در چيست ؟

پاسخ اين است که نقشه هاي اجرايي توسط مهندس محاسب تهيه شده و با توجه به وظيفه ي محاسب اين نقشه ها شامل کليت ابعاد و اندازه هاي اعضاي سوله است و بسياري از زوايا و خطوط مورد نياز براي برش اعضا در کارخانه در نقشه هاي اجرايي وجود ندارد؛ هرچند برخي از مهندسين محاسب نقشه ي شاپ تير وستون ها را ارائه مي کنند. ضمنا نقشه هاي اجرايي در نرم افزار اتوکد بصورت دو بعدي ترسيم مي شود حال آن که نقشه هاي شاپ در نرم افزار تکلا استراکچر بصورت سه بعدي مدل شده که اين کار سبب بهتر ديده شدن اجزاي مختلف براي رفع ايرادات مي شود . همچنين در نرم افزار تکلا امکاناتي وجود دارد که مخصوص تهيه ي نقشه هاي کارگاهي است و عيوب مدل سازي را نمايش مي دهد که اين امکانات در نرم افزار اتوکد وجود ندارد. بنابراين لازم است جهت ساخت سازه سوله در کارخانه از نقشه هاي شاپ کارگاهي استفاده گردد تا هزينه هاي اشتباهات ساخت کاهش يابد. معمولا تهيه ي نقشه هاي شاپ کارگاهي برعهده ي سازنده مي باشد.

دفترچه محاسبات:

از آن جايي که سوله داراي اجزاي متعددي است و امکان طراحي همه ي اجزا در نرم افزار SAP وجود ندارد بايد طراحي برخي اعضا بصورت دستي محاسبه و ارائه گردد. عمده اين اعضا شامل اتصالات ، بيس پليت ها ، ستون هاي باد ، جرثقيل و ... مي باشند. همچنين نحوه و جزييات مربوط به بارگذاري سوله نيز بايد در دفترچه ارائه شود.

طراحي فونداسيون :

 براي طراحي پي سازه مي توان از نرم افزارSAFE  کمک گرفت يا آنکه پي را بصورت دستي طراحي نمود. براي طراحي در نرم افزار SAFE نياز است تا نيروهاي پاي ستون به اين نرم افزار انتقال يابد و پس از آن با ترسيم ابعاد پي و انجام تنظيمات مربوطه ، فونداسيون طي يک روند سعي و خطا طراحي گردد. در انتها بايستي ميزان آرماتور ها نيز مشخص گردد و سرانجام نقشه هاي فونداسيون ترسيم گردد.

ليستوفر:

ليستوفر فهرستي از اجزاي مختلف سازه است که اوزان و احجام متريال مختلف بکار رفته در اعضا را بيان مي کند. اين فهرست کمک شاياني براي تعيين متريال مورد نياز و برآورد قيمت مي کند. ليستوفر مي تواند توسط شخص تهيه گردد يا آن که اين امر توسط نرم افزار تکلا استراکچر صورت پذيرد. بديهي است که دقت نرم افزار تکلا بيشتر خواهد بود.

 

دانلود خروجي هاي نرم افزار

دانلود نمونه خروجي اتوکد نرم افزار
اتصالات بادبند
قاب ها کف ستون
لاپه ها مقاطع
نما عمومي
پلان توضيحات

 

دانلود نمونه خروجي دفترچه محاسبات نرم افزار
بار برف متوازن بخشي از دفترچه
مشخصات پروژه طراحي فنداسيون
طراحي لاپه ها طراحي سقف کامپوزيت
طراحي سينه بند ترکيبات بارگذاري

 

تماس با ما

اگر برای خرید یکی از بسته های نرم افزار سوله پرداز پرسشی در ذهن دارید یا مایلید با واحدهای پشتیبانی فنی، طراحی سازه ، خرید نرم افزار ارتباط برقرار کنید؛ همین حالا می‌توانید با ما تماس بگیرید

Close